Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.629.070,51 RSD
2.Zaduženje
114.764,83 RSD
3.Odobrenje
3.398.399,78 RSD
4.Novo stanje
10.912.705,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.05.2023. godine

1.Lekovi
26.991,36 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
268.292,00 RSD
3.Energenti
2.944.416,42 RSD
Ukupno:
3.239.699,78 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.05.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
113.716,00 RSD
2.Ostala plaćanja - naknade za usluge koje vrši UT
1.048,83 RSD
Ukupno:
114.764,83 RSD