Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.443.340,84 RSD
2.Zaduženje
147.848,21 RSD
3.Odobrenje
190.825,92 RSD
4.Novo stanje
5.486.318,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.06.2017. godine

1.Ostala plaćanja
885.584,32 RSD
Ukupno:
885.548,32 RSD