Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.023.049,16 RSD
2.Zaduženje
725.160,00 RSD
3.Odobrenje
129.900,00 RSD
4.Novo stanje
6.427.789,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.06.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
143.400,00 RSD
2.Ostala plaćanja
581.760,00 RSD
Ukupno:
725.160,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.06.2021. godine