Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.186.630,71 RSD
2.Zaduženje
3.025.136,87 RSD
3.Odobrenje
115.103,00 RSD
4.Novo stanje
7.276.596,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.06.2022. godine

1.Prevoz
1.377.680,54 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
298.043,64 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
100.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
1.249.412,69 RSD
Ukupno:
3.025.136,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.06.2022. godine