Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.320.234,23 RSD
2.Zaduženje
1.466.249,21 RSD
3.Odobrenje
175.981,96 RSD
4.Novo stanje
8.029.966,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.07.2021. godine

1.Prevoz
1.049.546,32 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
326.162,15 RSD
3.Ostala plaćanja
90.540,74 RSD
Ukupno:
1.466.249,21 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.07.2021. godine