Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.296.215,47 RSD
2.Zaduženje
2.014.713,68 RSD
3.Odobrenje
161.384,00 RSD
4.Novo stanje
4.442.885,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.08.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
275.994,32 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
5.000,00 RSD
Ukupno:
280.994,32 RSD