Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.352.613,09 RSD
2.Zaduženje
1.753.366,08 RSD
3.Odobrenje
132.850,00 RSD
4.Novo stanje
4.732.097,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.08.2019. godine

1.Prevoz
870,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
682.810,85 RSD
3.Ostala plaćanja - prinudna naplata
1.069.685,23 RSD
Ukupno:
1.753.366,08 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.08.2019. godine