Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.545.189,63 RSD
2.Zaduženje
1.959.005,67 RSD
3.Odobrenje
2.754.739,06 RSD
4.Novo stanje
11.340.923,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.08.2021. godine

1.Energenti
619.024,39 RSD
Ukupno:
619.024,39 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.08.2021. godine

1.Lekovi
438.672,96 RSD
2.Energenti
1.520.332,71 RSD
Ukupno:
1.959.005,67 RSD