Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.490.501,47 RSD
2.Zaduženje
3.232.239,44 RSD
3.Odobrenje
1.640.308,01 RSD
4.Novo stanje
8.898.570,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.09.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.504.362,01 RSD
Ukupno:
1.504.362,01 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.09.2020. godine

1.Prevoz
2.146.182,08 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
103.540,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
680.913,16 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
301.604,20 RSD
Ukupno:
3.232.239,44 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.09.2020. godine