Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
13.985.344,00 RSD
2.Zaduženje
5.926.467,10 RSD
3.Odobrenje
1.046.379,65 RSD
4.Novo stanje
9.105.256,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.09.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.09.2019. godine

1.Lekovi
137.346,77 RSD
2.Energenti
2.645.888,39 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.765.602,66 RSD
4.Lekovi van ugovora
722.965,88 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
654.663,40 RSD
Ukupno:
5.926.467,10 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.09.2019. godine