Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.871.567,68 RSD
2.Zaduženje
3.274.839,58 RSD
3.Odobrenje
1.105.237,85 RSD
4.Novo stanje
4.701.965,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.10.2020. godine

1.Prevoz
11.679,69 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
123.385,50 RSD
3.Lekovi
501.412,69 RSD
4.anitetski i medicinski materijal
215.450,40 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
940.669,22 RSD
6.Lekovi van ugovora
208.018,76 RSD
7.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
260.368,27 RSD
8.Ostala plaćanja
1.013.855,05 RSD
Ukupno:
3.274.839,58 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.10.2020. godine