Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.761.436,05 RSD
2.Zaduženje
1.368.701,06 RSD
3.Odobrenje
197.353,00 RSD
4.Novo stanje
9.590.087,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.10.2019. godine

1.Energenti
399.394,33 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
718.685,73 RSD
3.Ostala plaćanja - Min. finanasija- Poreska uprava - 43.896,00
250.621,00 RSD
Ukupno:
1.368.701,06 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.10.2019. godine