Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.898.998,62 RSD
2.Zaduženje
583.878,95 RSD
3.Odobrenje
202.037,00 RSD
4.Novo stanje
13.517.156,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.10.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
444.686,40 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
139.192,55 RSD
Ukupno:
583.878,95 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.10.2023. godine