Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
9.183.937,35 RSD
2.Zaduženje
877.920,88 RSD
3.Odobrenje
256.688,00 RSD
4.Novo stanje
8.562.704,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.11.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.048.155,94 RSD
Ukupno:
1.048.155,94 RSD