Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.274.283,92 RSD
2.Zaduženje
693.610,75 RSD
3.Odobrenje
155.297,00 RSD
4.Novo stanje
6.735.970,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
87.182,80 RSD
2.Ostala plaćanja
606.427,95 RSD
Ukupno:
693.610,75 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.11.2020. godine