Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.673.048,94 RSD
2.Zaduženje
207.682,12 RSD
3.Odobrenje
138.193,22 RSD
4.Novo stanje
8.603.560,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.11.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
199.906,12 RSD
2.Ostala plaćanja
7.776,00 RSD
Ukupno:
207.682,12 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.11.2021. godine