Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.782.953,80 RSD
2.Zaduženje
5.382.641,53 RSD
3.Odobrenje
5.546.218,86 RSD
4.Novo stanje
9.946.531,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.11.2022. godine

1.Lekovi
2.627.117,76 RSD
2.Energenti
2.553.443,77 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Novus
202.080,00 RSD
Ukupno:
5.382.641,53 RSD