Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.885.736,37 RSD
2.Zaduženje
298.765,95 RSD
3.Odobrenje
142.020,00 RSD
4.Novo stanje
12.728.990,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.11.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.11.2023. godine

1.Ostala plaćanja - Sredstva Grada Novog Sada i MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
298.765,95 RSD
Ukupno:
298.765,95 RSD