Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.838.525,58 RSD
2.Zaduženje
400.393,30 RSD
3.Odobrenje
306.698,17 RSD
4.Novo stanje
6.744.830,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.12.2019. godine

1.Plate
8.657,28 RSD
2.Troškovi sahrane
39.516,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Telekom Srbija
50.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja - Sredstva grada
302.220,02 RSD
Ukupno:
400.393,30 RSD