Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
21.563.978,87 RSD
2.Zaduženje
15.025.747,12 RSD
3.Odobrenje
1.942.022,72 RSD
4.Novo stanje
8.480.254,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.12.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.12.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
648.425,82 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.095.588,90 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
12.060.152,00 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
596.100,47 RSD
5.Ostala plaćanja
625.479,93 RSD
Ukupno:
15.025.747,12 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 9.12.2021. godine