Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 9.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
16.921.148,05 RSD
2.Zaduženje
867,00 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
16.920.281,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 9.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 9.12.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
867,00 RSD
Ukupno:
867,00 RSD