Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
13.568.247,87 RSD
2.Zaduženje
1.271.464,32 RSD
3.Odobrenje
170.337,00 RSD
4.Novo stanje
12.467.120,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.01.2017. godine

1.Prevoz
3.177,77 RSD
2.Lekovi, sanitetski materijal
575.246,61 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
1.160.712,03 RSD
Ukupno:
1.739.136,41 RSD