Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.545.746,17 RSD
2.Zaduženje
1.758.461,92 RSD
3.Odobrenje
203.254,44 RSD
4.Novo stanje
5.990.538,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.01.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.182.713,58 RSD
2.Ostala plaćanja
575.748,34 RSD
Ukupno:
1.758.461,92 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.01.2020. godine