Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.185.055,14 RSD
2.Zaduženje
10.111,10 RSD
3.Odobrenje
143.008,00 RSD
4.Novo stanje
5.317.952,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.01.2019. godine

1.Ostali indirektni troškovi
200.198,45 RSD
Ukupno:
200.198,45 RSD