Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.911.918,93 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
162.819,00 RSD
4.Novo stanje
7.074.737,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD