Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
11.006.484,39 RSD
2.Zaduženje
4.117.558,76 RSD
3.Odobrenje
201.389,00 RSD
4.Novo stanje
7.090.314,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.10.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
870.840,24 RSD
Ukupno:
870.840,24 RSD