Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.02.2017. godine

1.Prethodno stanje
9.813.283,03 RSD
2.Zaduženje
1.182.958,07 RSD
3.Odobrenje
217.345,00 RSD
4.Novo stanje
8.847.669,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.02.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.02.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
53.385,00 RSD
Ukupno:
53.385,00 RSD