Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.743.950,24 RSD
2.Zaduženje
2.167.752,33 RSD
3.Odobrenje
1.576.063,07 RSD
4.Novo stanje
7.152.260,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.02.2020. godine

1.Lekovi
614.627,31 RSD
2.Lekovi van ugovora
509.334,76 RSD
3.Ostala plaćanja - Povrat sredstava RFZO
1.043.790,26 RSD
Ukupno:
2.167.752,33 RSD