Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.028.568,08 RSD
2.Zaduženje
506.525,47 RSD
3.Odobrenje
106.245,96 RSD
4.Novo stanje
9.628.288,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.02.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.02.2021. godine

1.Prevoz
320.085,47 RSD
2.Materijali i ostali troškovi
186.440,00 RSD
Ukupno:
506.525,47 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.02.2021. godine