Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.059.002,96 RSD
2.Zaduženje
2.764,92 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
5.056.238,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.02.2024. godine

1.Ostala plaćanja
2.764,92 RSD
Ukupno:
2.764,92 RSD