Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.865.856,33 RSD
2.Zaduženje
2.194.932,88 RSD
3.Odobrenje
263.325,00 RSD
4.Novo stanje
6.934.248,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.03.2017. godine

1.
175.398,00 RSD
2.
175.398,00 RSD
Ukupno:
181.098,00 RSD