Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.809.534,12 RSD
2.Zaduženje
4.478.232,56 RSD
3.Odobrenje
4.605.206,95 RSD
4.Novo stanje
5.936.508,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.03.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
4.423.778,66 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
32.730,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
21.723,90 RSD
Ukupno:
4.478.232,56 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.03.2020. godine