Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
23.310.242,37 RSD
2.Zaduženje
298.913,03 RSD
3.Odobrenje
102.881,96 RSD
4.Novo stanje
23.114.211,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.03.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
243.779,63 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
55.133,40 RSD
Ukupno:
298.913,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.03.2021. godine