Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.951.030,73 RSD
2.Zaduženje
3.536.592,01 RSD
3.Odobrenje
169.412,84 RSD
4.Novo stanje
7.583.851,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.03.2022. godine

1.Plate
14.324,00 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
46.533,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.804.927,38 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
670.807,63 RSD
Ukupno:
3.536.592,01 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.03.2022. godine