Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
4.961.140,00 RSD
2.Zaduženje
17.190.869,41 RSD
3.Odobrenje
17.421.284,29 RSD
4.Novo stanje
5.191.554,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.03.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
56.858,00 RSD
Ukupno:
56.858,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.03.2023. godine

1.Lekovi
2.969.477,01 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
11.904.958,96 RSD
3.Lekovi van ugovora
2.306.850,32 RSD
4.Ostala plaćanja - Jav. izv. J. Brčkalović
9.583,12 RSD
Ukupno:
17.190.869,41 RSD