Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.194.879,99 RSD
2.Zaduženje
830.210,84 RSD
3.Odobrenje
696.828,00 RSD
4.Novo stanje
1.061.497,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.04.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
441.823,39 RSD
Ukupno:
441.823,39 RSD