Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.573.552,95 RSD
2.Zaduženje
4.257.410,50 RSD
3.Odobrenje
2.393.010,88 RSD
4.Novo stanje
4.709.159,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.04.2018. godine

1.Prevoz
13.211,11 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
1.035.584,00 RSD
3.Ostala plaćanja
76.014,67 RSD
Ukupno:
1.124.809,78 RSD