Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.782.511,78 RSD
2.Zaduženje
322.302,43 RSD
3.Odobrenje
330.469,60 RSD
4.Novo stanje
4.790.678,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.04.2020. godine

1.Prevoz
12.182,82 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
310.119,60 RSD
Ukupno:
322.302,43 RSD