Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.071.812,58 RSD
2.Zaduženje
591.729,34 RSD
3.Odobrenje
214.598,00 RSD
4.Novo stanje
4.694.681,24 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.04.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
591.729,34 RSD
Ukupno:
591.729,34 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.04.2019. godine