Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.865.503,90 RSD
2.Zaduženje
310.278,00 RSD
3.Odobrenje
194.086,00 RSD
4.Novo stanje
6.749.311,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.04.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
310.224,00 RSD
2.Ostala plaćanja
54,00 RSD
Ukupno:
310.278,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.04.2023. godine