Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.020.208.71 RSD
2.Zaduženje
569.714.89 RSD
3.Odobrenje
640.379.59 RSD
4.Novo stanje
4.090.873.41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.05.2017. godine

Ukupno:
0,00 RSD