Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.788.094,93 RSD
2.Zaduženje
508.548,63 RSD
3.Odobrenje
1.476.215,85 RSD
4.Novo stanje
2.755.762,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.05.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
396.699,92 RSD
Ukupno:
396.699,92 RSD