Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.950.531,61 RSD
2.Zaduženje
4.765.896,49 RSD
3.Odobrenje
168.961,00 RSD
4.Novo stanje
4.353.596,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.05.2019. godine

1.Prevoz
7.946,68 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.404.340,40 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.226.229,92 RSD
4.Lekovi van ugovora
345.793,30 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
778.866,19 RSD
6.Ostala plaćanja - Gotovina u Trezoru-Blagajni Fil. Novi Sad
2.720,00 RSD
Ukupno:
4.765.896,49 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.05.2019. godine