Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.829.953,05 RSD
2.Zaduženje
95.000,00 RSD
3.Odobrenje
87.173,00 RSD
4.Novo stanje
7.822.126,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.05.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.05.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
95.000,00 RSD
Ukupno:
95.000,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.05.2021. godine