Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.215.988,33 RSD
2.Zaduženje
3.156.882,03 RSD
3.Odobrenje
917.926,00 RSD
4.Novo stanje
7.977.032,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.05.2022. godine

1.Energenti
798.976,16 RSD
Ukupno:
798.976,16 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.05.2022. godine

1.Energenti
798.976,16 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.357.905,87 RSD
Ukupno:
3.156.882,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.05.2022. godine