Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.912.705,46 RSD
2.Zaduženje
4.009.939,27 RSD
3.Odobrenje
310.779,76 RSD
4.Novo stanje
7.213.545,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.05.2023. godine

1.Lekovi
26.991,36 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
268.292,00 RSD
3.Energenti
2.944.416,42 RSD
4.Ostala plaćanja
770.239,49 RSD
Ukupno:
4.009.939,27 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.05.2023. godine