Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.232.923,03 RSD
2.Zaduženje
175.028,54 RSD
3.Odobrenje
150.367,58 RSD
4.Novo stanje
6.208.262,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.06.2020. godine

1.Lekovi
4.821,36 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
170.207,18 RSD
Ukupno:
175.028,54 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.06.2020. godine