Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.455.845,64 RSD
2.Zaduženje
334.133,52 RSD
3.Odobrenje
188.786,00 RSD
4.Novo stanje
6.310.498,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.06.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
334.133,52 RSD
Ukupno:
334.133,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.06.2019. godine