Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.276.596,84 RSD
2.Zaduženje
105.280,00 RSD
3.Odobrenje
123.000,84 RSD
4.Novo stanje
7.294.317,68 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.06.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Omt VELEBIT
100.000,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji -VELEBIT
5.280,00 RSD
Ukupno:
105.280,00 RSD