Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.072.083,58 RSD
2.Zaduženje
1.194.148,58 RSD
3.Odobrenje
236.061,00 RSD
4.Novo stanje
3.113.996,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.07.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
92.446,50 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
811.480,49 RSD
3.Ostala plaćanja
251.045,95 RSD
Ukupno:
1.154.972,94 RSD